Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 40, 02-353.

Akademia oświadcza, iż stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytego stopnia ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Więcej informacji »

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe
Budynek C
Pokój 3234, II piętro
Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel.: +48 22 419 17 34
e-mail: odo@aps.edu.pl

Studenci oraz kandydaci na studia

Akademia przetwarza dane osobowe w celu rekrutacji na studia, a także w celu dokumentacji przebiegu studiów w związku z obsługą procesu dydaktycznego

Pracownicy oraz kandydaci do pracy

Akademia przetwarzana dane osobowe w celu rekrutacji na konkretne stanowisko oraz w celu obsługi zatrudnienia.

Zgłaszanie naruszeń

W celu zgłoszenia naruszenia prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.